Форум „Кариери и студенти 2019"

Работодатели

 


                   Корпус 1

                 Виж повече

 

 

 

Щанд: 1
Корпус 1

Виж повече

Щанд: 2
Корпус 1

Виж повече

 

 

 

Щанд: 3

Корпус 1

Виж повече

Щанд: 4
Корпус 1

Виж повече

 

 

 

Щанд: 5
Корпус 1

 Виж повече

Щанд: 6
Корпус 1

 Виж повече

 

 

 

 

Щанд: 7
Корпус 1

 Виж повече

Щанд: 8
Корпус 1

 Виж повече

 

 

Щанд: 9
Корпус 1

Виж повече

Щанд: 10
Корпус 1

Виж повече

 

 

 

Щанд: 11
Корпус 1

Виж повече

Щанд: 12
Корпус 1

Виж повече

 

 

Щанд: 13
Корпус 1

Виж повече

Щанд: 14
Корпус 1

Виж повече

  

 

Щанд: 15
Корпус 2

 Виж повече

Щанд: 16
Корпус 2

Виж повече

 

 

 

 

Щанд: 17
Корпус 2

Виж повече

Щанд: 18
Корпус 2

Виж повече

 

 

Щанд: 19
Корпус 2

Виж повече

Щанд: 20
Корпус 2

Виж повече


 

 

Щанд: 21
Корпус 2

Виж повече

Щанд: 22
Корпус 2

Виж повече


 

 

 

Щанд: 23
Корпус 2

Виж повече

Щанд: 24
Корпус 2

Виж повече


 

 

 

Щанд: 25
Корпус 2

Виж повече

Щанд: 26
Корпус 2

Виж повече


 

 

Щанд: 27
Корпус 2

Виж повече

Щанд: 28
Корпус 2

Виж повече

 

      

 Щанд: 29
 Корпус 2

Виж повече

 

 • Схема на разположение на работодатели - КОРПУС 1
 •  

  Схема на разпределение:

   

   

 • Схема на разположение на работодатели - КОРПУС 2
 •  

  Схема на разпределение: