facebook

"Кариери и студенти"

 

 

 

 

 

Център за кариерно развитие при Нов български университет организира всяка година 
 форум „Кариери и студенти“!

 

Форум "Кариери и студенти" в Нов български университет обикновено включва в своя формат кариерно  изложение и събития, насочени към студентите с цел да се подготвят за бъдещата си професионална кариера.

Тези събития са отворени за всички студенти, независимо от тяхната специалност или година на обучение в университета. На кариерното събитие са добре дошли както кандидат-студенти, така и бивши възпитаници.

 

Основна цел на форум „Кариери и студенти“ е да се създадат условия за студентите, които да се срещнат с представители на различни индустрии. Възможност да се запознаят с бъдещи работодатели, да разширят своята професионална мрежа и да се подготвят за пазара на труда.

 

Център за кариерно развитие обикновено кани работодателски организации от различни браншове, които представят своите свободни работни места и стажове, подходящи за младите хора. Те споделят информация за това какво е да работиш при тях и как студентите могат да се подготвят за успешна кариера.

 

Студентите могат в деня на изложението да се запознаят с представители на компаниите и да подадат на място своите автобиографии.

 

 

 

 

Контакти:

Нов български университет
ул. Монтевидео 21
Център за кариерно развитие 
офис 101, корпус 1

 

Директор - Ирена Попова-Павлова

тел: 02/8110 131
e-mail: ipetrova@nbu.bg 

 

Специалист - Теодора Минчева 

тел: 02/8110 141
e-mail: tmincheva@nbu.bg 

 

e-mail: career@nbu.bg 

Facebook: CareerDevelopmentCenterNBU

Instagram: Career Development Center NBU